Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- 2014
2014-11-02 10:11:52
Zazwyczaj informuje się, że trzeba nawiedzić cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlić się tam za zmarłych, będąc oczywiście w stanie łaski uświęcającej.
Jest to jednak tylko część warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać w tym czasie odpust zupełny za zmarłych. Przede wszystkim należy wiedzieć, że do zyskania odpustu zupełnego w jakimkolwiek czasie (również w listopadzie) konieczne jest wypełnienie tak zwanych zwykłych warunków, czyli:
1) przystąpienie do sakramentu pojednania (do spowiedzi), aby być w stanie łaski uświęcającej.
2) przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej.
3) wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego); trzeba tu zaznaczyć, że dobrze odbyta spowiedź, poprzedzona solidnym rachunkiem sumienia, głębokim żalem za grzechy oraz szczerym postanowieniem poprawy dysponuje człowieka do tego, by osiągnął stan braku przywiązania do grzechów; ponadto należy starać się o zyskanie odpustu w jak najbliższym czasie po spowiedzi - wówczas prawdopodobieństwo zyskania go jest znacznie większe.
4) wykonanie czynności obdarzonej odpustem (np. nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych w dniu Wszystkich Świetych i w całej oktawie tej uroczystości).
5) modlitwa w intecjach papieskich (wystarczy np: Pod Twoją obronę i Chwała Ojcu)


1-8 listopada. W dniach 1-8 listopada, nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych trzeba jeszcze będąc pojednanym z Panem Bogiem, każdego dnia pójść do kościoła, żeby przyjąć Komunię Świętą, zachowując w sercu dyspozycję braku przywiązania do grzechu i odmówić modlitwy w intencjach papieskich. Jeżeli ktoś będzie wytrwały i gorliwy na tyle, by przez całą oktawę Wszystkich Świętych spełniać wymienione wyżej warunki, to aż ośmiu duszom czyśćcowym może podarować niebo, gdyż każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za jednego zmarłego cierpiącego w czyśćcu.


2 listopada. Odrębnym odpustem za zmarłych jest odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 2 listopada, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Nie ma w tym przypadku konieczności nawiedzania cmentarza, ale należy spełnić inne w/w warunki zyskiwania odpustów, a ponadto (oprócz modlitw w intencjach papieskich) odmówić dodatkowo: Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
Uwaga: Wierny, który 2 listopada wypełni wszystkie warunki związane z odpustami przewidzianymi na 1-8 listopada oraz nawiedzi kościół lub kaplicę odmawiając tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga nie zyska w tym dniu dwóch odpustów zupełnych, ale tylko jeden!!! W ciągu jednego dnia można wypełnić wiele czynności obdarzonych odpustem zupełnym (np. adorować Najświetszy Sakrament przynajmniej pół godziny, odmówić jedną z czterech części Różańca Świętego w kościele, w którym jest przechowywany Najświętszy Sakrament w tabernakulum, czytać pobożnie Pismo Święte przez przynajmniej pół godziny), ale Kościół daje możliwość zyskania tylko jednego odpustu zupełnego w danym dniu.
Warto też wiedzieć, że:

1) Osoby, które mają przeszkody w nawiedzaniu cmentarza każdego dnia, mogą zyskiwać odpusty zupełne w kościele za wspólnie odmawiany różaniec wypominkowy, gdyż modlitwę różańcową Kościół też  obdarzył łaską odpustu zupełnego. Często w parafiach przez cały miesiąc listopad, każdego dnia odmawiany jest przed Mszą św. różaniec za zmarłych. Jeżeli więc ktoś weźmie pobożnie udział w tej modlitwie, a następnie zostanie na Mszy św. i przyjmie Komunię Świętą oraz odmówi modlitwy w intencjach papieskich też może obdarować zmarłych odpustem zupełnym.

2) Wcale nie jest tak łatwo zyskiwać odpusty zupełne jakby to się mogło wydawać.  Odpustów nie zyskuje się na zasadzie formalnego wypełnienia czynności i odmówienia modlitw. Trzeba uświadomić sobie, że zyskiwanie odpustów zależy od szczerej wewnętrznej przemiany wierzącego oraz od stopnia jego duchowej bliskości z Bogiem. Nie może więc być nawet mowy o tym, by - jak to czynią niektórzy - zaliczać praktyki odpustowe mniemając, że nasze ludzkie wysiłki uwolniły od cierpień czyśćcowych dziesiątki czy setki zmarłych. Nawet przy dołożeniu wszelkich starań o wytworzenie jak najlepszej dyspozycji serca, ze względu na warunek braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego), nigdy nie możemy mieć 100% pewności, że dostąpiliśmy łaski odpustu zupełnego.

3) Zyskanie odpustu zupełnego nie jest łatwe, ale możliwe. Starajmy się więc o odpusty gorliwie, ufając nieskończonej Bożej dobroci, która swoimi łaskami wspiera każdego wierzącego, który szczerze kocha Boga i pragnie nieść bliźnim ulgę w cierpieniu.
 

źródło

Podziel się:
sledzik
Facebook
Brak wizyty duszpasterskiej na dziś.
Zobacz plan wizyty kolędowej
07:00 - K D† Józefa Lachowicz – greg 3
09:00 - K GO Boże bł., dla Członków Róży Różańcowej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
10:30 - K G† Janina, Kazimierz, Stanisław, Witold, Jarosław Wardak, zm. z rodz. Wardaków i Wytrykowskich
12:00 - K GMsza w intencjach zbiorowych
1. O Boże bł., łaski najbardziej potrzebne, dary Ducha św. i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich członków Kół Żywego Różańca obchodzących w m-cu marcu urodziny i imieniny;
2. O Boże bł., dla Łukasza z podziękowaniem za dotychczasowe łaski i ukończenie studiów;
3. † ks. Wacław Koryś; † ks. Jan Gołębiewski;
4. † Ryszard Dmochowski (1 r. śm), i za zm. z rodz. Dmochowskich;
5. † Kazimierz Rędaszka w m-c po pogrzebie;
6. † Sabina, Stefan Powierża i zm z rodz. Zastawnych, Powierża i Gawor;
7. † Mirosław Piotrak w m-c po pogrzebie; † Leokadia Makur w m-c po pogrzebie;
8. † Bogdan-Waldemar Sadłowski w m-c po śmierci; † Helena Ludwiczak;
9. † Sabina Kubisztal w m-c po śmierci; † Marianna Szymańczyk (4 r. śm);
10. † Jadwiga Białobrzeska w 30 dzień po śmierci; † Teresa Jakubiak (3 r. śm);
11. † Zofia, Michał i Mariusz Mazur; † Elżbieta Wójcik – o niebo dla niej;
12. † Zdzisław Bajszczak, Bohdan Nowicki i zm. z rodz. Nowickich i Bajdów;
18:00 - K D† Irena Wakuła (24 r. śm) o radość życia wiecznego
20:00 - K D† Marian, Eugenia i Bogusław
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000